Ako môžem pomôcť?

Chcem monitorovať zmluvy

Veríme, že verejná kontrola je najúčinnejšia, ak sa jej venujú sami občania. Kontrola zmlúv, prostredníctvom ktorých štát míňa peniaze, je priestorom na to, aby sa občania zapojili jednoducho a užitočne. Je šancou využiť cenné zručnosti a skúsenosti z odborov, v ktorých sa pohybujete. Výhodnosť zmluvy na stavebné práce posúdia najlepšie majitelia stavebných firiem. Výhodnosť nákupu počítačov pre ministerstvo sa najlepšie odhadne s prispením skúsených technikov a obchodníkov.

Čítajte a komentujte zmluvy, upozorňujte na nejasné pasáže alebo nám pomôžte s ich hodnotením. Spoločným snažením a diskusiou ľahšie nájdeme zaujímavé či nevýhodne uzatvorené zmluvy.

Chcem zlepšiť aplikáciu

OtvoreneZmluvy.sk sme zverejnili ako open-source projekt. Možnosť využiť zdrojový kód alebo jeho časti v rámci iných nekomerčných projektov je bezplatná a neobmedzená.

Zároveň dúfame, že to, čo komunite ponúkame, sa nám čiastočne vráti. Ak budete robiť v našom kóde zmeny alebo vylepšenia, ponúknite ich na zapracovanie bezodplatne aj nám cez náš účet na Githube. Pokiaľ by ste nám chceli pomôcť s riešením konkrétnych problémov objavujúcich sa na službe a neviete, odkiaľ začať, môžete nás kontaktovať na adrese info@otvorenezmluvy.sk. Budeme vďační za všetky zlepšenia.

Chcem podporiť tvorcov

Aliancia Fair-play aj Transparency International Slovensko sú neziskové organizácie, ktoré sa snažia bojovať proti korupcii a za zavádzanie štandardov otvorenosti v nakladaní s verejnými financiami.

Rozpočty AFP aj TIS je postavená na grantoch od veľkých donorov a menších príspevkoch vyzbieraných od firemných a individuálnych darcov v rámci dvoch percent z dane. Ceníme si ale aj finančné príspevky získané od podporovateľov mimo obdobia dvoch percent.

Podporte Alianciu Fair-play:

Podporte Transparency International Slovensko:

  • Prevodom na účet 2627034684/1100

Nefinančná podpora projektu:

Projekt OtvoreneZmluvy.sk môžete podporiť napríklad venovaním potrebného vybavenia, ako sú kancelárske potreby alebo hardvér. V prípade záujmu o takúto podporu Vám radi poskytneme ďalšie informácie.