Diskusný kódex

Používateľ, ktorý má záujem aktívne participovať na analýze zmlúv formou zapojenia sa do diskusie alebo komentovaním zmlúv, berie na vedomie nasledovné:

Prevádzkovatelia nepreberajú právnu zodpovednosť za obsah používateľských komentárov a poznámok zverejnených na portáli. Zodpovednosť za takúto aktivitu preberá používateľ.

Používateľ je v komentároch povinný vystríhať sa spamu, šírenia samoúčelných reklamných alebo marketingových posolstiev a komentárov, ktoré nesúvisia s témou. Je tiež zakázané vkladať komentáre, ktoré obsahujú vulgarizmy, propagujú xenofóbiu, obhajujú, či propagujú nenávisť, bezdôvodne útočia na iných používateľov alebo tretie strany, prípadne sa inak priečia dobrým mravom a zákonom SR.

Prevádzkovatelia monitorujú diskusie na portáli a majú právo príspevky porušujúce vyššieuvedené pravidlo podľa vlastného uváženia mazať.

Prevádzkovatelia majú právo v prípade opakovaného porušovania zakázať používateľovi vstup na portál zrušením jeho používateľského konta alebo inými dostupnými metódami.

Používateľ má právo označiť diskusný príspevok, ktorý je podľa jeho posúdenia v rozpore s vyššieuvedeným pravidlom. Upozornenie bude odoslané prevádzkovateľom.

Používateľ má právo upozorňovať podľa vlastného uváženia na potenciálne problematické alebo sporné pasáže v uverejnených zmluvách, ponúkať k nim svoj osobný alebo odborný názor.

Používateľ nie je v prípade kritiky zmlúv povinný dokazovať svoju znalosť problematiky alebo odbornú spôsobilosť vyjadrovať sa k zmluvám.

Súhlasí s tým, že ho prevádzkovatelia môžu za týmto účelom kontaktovať v prípade záujmu o ďalšiu konzultáciu pri vlastnej investigatíve kontraktov.

Prevádzkovatelia sa zaväzujú zachovať jeho anonymitu v prípade, že si to používateľ želá. V prípade záujmu zachovania absolútnej anonymity nie je používateľ povinný ani po kontaktovaní prevádzkovateľmi odhaliť im svoju identitu a detaily o podrobnej znalosti problematiky.