Podmienky používania

Prevádzkovatelia

OtvoreneZmluvy.sk (ďalej “portál”) sú nezisková investigatívna stránka slúžiaca na monitoring a analýzu štátnych zmlúv. Prevádzkovateľmi sú neziskové organizácie Aliancia Fair-play a Transparency International Slovensko (ďalej “prevádzkovatelia”). Portál vznikol s finančnou podporou Britského veľvyslanectva v SR a Open Society Institute Budapest.

Základné pravidlá

Portál umožňuje vyhľadávať, čítať, komentovať a hodnotiť zmluvy uzavreté povinnými osobami v rámci SR.

Väčšina funkcionality portálu je dostupná rovnako pre registrovaných aj neregistrovaných používateľov.

Registrovaný používateľ má na portáli k dispozícii svoje používateľské konto, ktoré obsahuje záznamy o jeho predchádzajúcej aktivite na portáli.

Registrovaný používateľ je pri registrácii povinný uviesť e-mail, na ktorom ho môžu prevádzkovatelia v prípade potreby kontaktovať.
Prevádzkovatelia sa zaväzujú, že budú používateľa na registračnom e-maili kontaktovať iba v prípade potreby a nebudú mu zasielať spam.
Každý používateľ, ktorý má záujem komentovať zmluvy, berie na vedomie diskusný kódex portálu.

Zdroje zmlúv

Portál analyzuje zmluvy na základe dát získaných z verejne dostupných zdrojov.

V súčasnosti využívané zdroje zmlúv a informácií o verejných obstarávaniach sú: CRZ.gov.sk, zmluvy.egov.sk.

Zmluvy sú získavané automatickým sťahovaním z verejne dostupných internetových stránok v podobe, v akej boli pôvodne zverejnené. Nie sú a nebudú dodatočne upravované.

Vyhlásenie

Prevádzkovatelia nepreberajú právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených zmlúv alebo ich neustálu dostupnosť. Zmluvy sú zverejňované v podobe, v akej ich pôvodne sprístupnili povinné osoby.

Používateľ berie na vedomie skutočnosť, že zverejnené zmluvy môžu obsahovať chyby spôsobené spracovaním veľkého množstva údajov na strane povinných osôb pôvodne zverejňujúcich zmluvy.

Prevádzkovatelia nepreberajú zodpovednosť za obsah diskusií a komentárov k zmluvám.

Voči prevádzkovateľom nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát, ich kvalitou alebo používateľskými diskusiami.

Prevádzkovatelia môžu robiť na portáli funkčné a obsahové zmeny, ako napr. pridávanie alebo odoberanie dátových zdrojov, podľa vlastného uváženia.

Prevádzkovatelia majú právo používať informácie vyzbierané od používateľov v forme komentárov, hodnotení zmlúv a spätnej väzby na investigatívnu činnosť a vlastné analýzy zmlúv.

Prevádzkovatelia majú právo zakázať v prípade potreby používateľovi používanie portálu v súlade s ustanoveniami v diskusnom kódexe portálu.